Tác động của phong cách lãnh đạo toàn diện đến kết quả làm việc của nhóm: Vai trò của thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo của nhóm trong các công ty gia công phần mềm trên địa bàn Hà Nội

(2 đánh giá của khách hàng)

0

Tác giả
N.Đ.Thành
Năm xuất bản
2022
Danh mục
Tạp chí
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM, tìm hiểu sự tác động của ⭕Phong cách lãnh đạo toàn diện đến ⭕Kết quả làm việc của nhóm dự án.

Mua sản phẩm này