Vai trò trách nhiệm xã hội, định hướng khách hàng và sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng tại tỉnh Tiền Giang

(2 đánh giá của khách hàng)

0

Tác giả
N.V.Kim
Năm xuất bản
2022
Danh mục
Tạp chí
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Nghiên cứu sử dụng mô hình PLS-SEM kiểm định mối quan hệ giữa ⭕Trách nhiệm xã hội (CSR) ở khía cạnh cảm nhận của khách hàng đến ⭕Sự trung thành của họ trong lĩnh vực ngân hàng.

Mua sản phẩm này