【1】Dịch Vụ làm sạch, Xử lý dữ liệu, số liệu SMARTPLS

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Dịch vụ xử lý dữ liệu số liệu PHẦN MỀM SMARTPLS: ⭕Hỗ Trợ Làm Sạch Bảo Mật ⭕Nhanh Chóng ⭕Chính Xác. Xử lý các vấn đề về dữ liệu, kiểm định, phân tích báo cáo trên SMARTPLS..

Vấn đề bạn đang gặp
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Chưa hiểu rõ về phần mềm SmartPLS

Chưa biết sử dụng phần mềm SmartPLS phiên bản mới nhất, cũng như quy trình các bước thực hiện phân tích, kiểm định, thao tác chạy dữ liệu với phần mềm SmartPLS.

Chưa tiếp cận được cơ sở lý thuyết mới nhất

Hiện nay có rất nhiều cơ sở lý thuyết mô hình SEM mới hỗ trợ cho việc ứng dụng phần mềm SmartPLS trong các nghiên cứu PLS-SEM và cả CB-SEM mà bạn chưa tiếp cận hết.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Chưa có nghiên cứu mới nhất liên quan

Bạn chưa tiếp cận được với các nghiên cứu trên các tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo Sư duyệt và các Paper nước ngoài Q1,2,3,4 làm nền tảng lẫn cung cấp thang đo cho mô hình.

Dữ liệu thu thập chưa đạt

Chưa biết cách thu thập dữ liệu cũng như số mẫu tối thiểu cần thu thập là bao nhiêu đối với mô hình nghiên cứu, dữ liệu đã khảo sát còn thiếu so với yêu cầu.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Chưa biết cách làm sạch dữ liệu

Dữ liệu khi thu thập về thường bị lỗi từ người được khảo sát hoặc dữ liệu không tốt cho mô hình dễ gây ra kết quả sai. Bạn chưa có kinh nghiệm trong việc đánh giá dữ liệu tốt hay xấu để loại bỏ.

Kết quả phân tích, kiểm định chưa đạt

Đây là lỗi thường đến từ việc nhà nghiên cứu khi xây dựng bảng hỏi khảo sát chưa chính xác hoặc người được khảo sát hiểu lầm, điền khảo sát cho có.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Deadline của nghiên cứu

Thời gian để hoàn thành nghiên cứu quá ít hoặc bạn không đủ thời gian vừa tìm hiểu phần mềm cũng như nghiên cứu, khảo sát do ảnh hưởng từ công việc, cuộc sống.

Phần mềm SmartPLS hết hạn

Phần mềm SmartPLS sau quá trình dùng thử 30 ngày đã hết hạn hoặc bản Sinh viên không đáp ứng đủ cho việc chạy mẫu lớn hơn 99. Bạn cần sử dụng phần mềm SmartPLS phiên bản mới nhất.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Nhóm SmartPLS cung cấp
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Tiêu chí đầu tiên mà nhóm SmartPLS quan tâm là CHỮ TÍN:

Đầu tiên việc BẢO MẬT thông tin của bạn cũng như các nội dung nghiên cứu liên quan (không public cũng như share thông tin cho bên thứ 3). Sau đó là CHẤT LƯỢNG, được nhóm SmartPLS đảm bảo về quy trình nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở lý thuyết mới nhất, phần mềm SmartPLS phiên bản mới nhất, dữ liệu của bạn là DUY NHẤT. Cuối cùng là TIẾN ĐỘ, nhóm SmartPLS cam kết về thời gian hoàn thành cho bạn đúng như đã trao đổi với bạn.

Nếu bạn chưa có dữ liệu khảo sát cho mô hình nghiên cứu:

Nhóm SmartPLS sẽ hỗ trợ thực hiện xây dựng bảo khảo sát thông qua Google Form và thực hiện khảo sát cho bạn trong thời gian ngắn nhất đúng đối tượng khảo sát, đủ số lượng mẫu tối thiểu, cung cấp thông tin người đã khảo sát.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Nếu bạn đã có số liệu khảo sát nhưng chưa làm sạch dữ liệu:

Nhóm SmartPLS sẽ hỗ trợ làm sạch dữ liệu, thông qua kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nhóm sẽ xoá bớt một số kết quả khảo sát không tốt cho mô hình (thường dưới 5% tổng số mẫu đã khảo sát) để kết quả nghiên cứu không bị ảnh hưởng nhiều. Nhóm sẽ bổ sung thêm dữ liệu khảo sát từ đối tượng nghiên cứu để bổ sung nếu dữ liệu khảo sát của bạn bị thiếu hoặc lỗi quá nhiều.

Nếu bạn chưa có dữ liệu khảo sát cho mô hình nghiên cứu:

Nhóm SmartPLS sẽ có tư vấn cho bạn cụ thể tuỳ theo từng trường hợp. Bước đầu tiên vẫn được nhóm ưu tiên là làm sạch dữ liệu thông qua xoá kết quả khảo sát không tốt (đảm bảo dưới 5% tổng số mẫu đã khảo sát). Nếu dữ liệu sau làm sạch chưa đảm bảo số mẫu tối thiểu để chạy mô hình PLS-SEM thông qua phần mềm SmartPLS, nhóm thực hiện khảo sát bổ sung cho bạn.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Nếu bạn chưa có thời gian nghiên cứu về SmartPLS:

Nhóm SmartPLS hỗ trợ thực hiện các bước kiểm định và báo cáo kết quả chạy cho bạn thông qua video hướng dẫn trên dữ liệu của bạn. Đồng thời, nhóm SmartPLS bổ sung các lý thuyết liên quan hỗ trợ quy trình nghiên cứu cũng như các tiêu chuẩn kiểm định liên quan.

Hỗ trợ kích hoạt SmartPLS bản Professional license key:

Nhóm SmartPLS hỗ trợ kích hoạt bản quyền cho phần mềm SmartPLS Professional license key bản mới nhất hiện nay. Do chi phí kích hoạt từ SmartPLS thường gần 12tr chỉ cho 1 năm nên chi phí bản quyền quá cao với bạn.

Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS
Phần mềm SmartPLS 2.0.M3
Phần mềm SmartPLS 2.0.M3
ĐĂNG KÝ

Đây là phiên bản đầu tiên của SmartPLS chỉ phù hợp cho Win. SmartPLS 2.0.M3 với giấy phép miễn phí thời hạn mãi mãi; tuy nhiên mức độ phân tích chỉ cơ bản và SmartPLS sẽ dừng hỗ trợ trong năm 2022.
!F8zf2m-44796

Phần mềm SmartPLS 3.2.9
Phần mềm SmartPLS 3.2.9
ĐĂNG KÝ

Phiên bản chỉ phù hợp cho Win cũng như những nhà nghiên cứu chỉ thực hiện các phân tích dữ liệu cơ bản hay người bắt đầu sử dụng phần mềm SmartPLS, hoặc sinh viên nghiên cứu khoa học.
!F8zf2m-44796

Phần mềm SmartPLS 3.3.9
Phần mềm SmartPLS 3.3.9
ĐĂNG KÝ

Phiên bản sử dụng cho cả Win và Mac, đầy đủ các tính năng mới nhất phù hợp cho cả người mới bắt đầu nghiên cứu cũng như chuyên gia phân tích cao cấp với phần mềm SmartPLS.
!76M3w5!44806

Phần mềm SmartPLS 4
Phần mềm SmartPLS4
ĐĂNG KÝ

SmartPLS4 sử dụng hệ điều hành 32bit64bit cũng như sử dụng cho cả Win và Mac. Ngoài ra hoàn thiện các thuật toán: mô hình hồi quy, phân tích PLS-SEM, Gaussian, mô hình quy trình,…
!76M3w5!44806

Tại sao chọn nhóm SmartPLS
KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ MÔ HÌNH PLS-SEM
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Viết giáo trình cũng như sách chuyên khảo liên quan đến phần mềm SmartPLS về mô hình PLS-SEM được các thành viên nhóm tham gia biên soạn, xuất bản.

CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ MÔ HÌNH PLS-SEM
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Các nghiên cứu về mô hình PLS-SEM cũng như các nghiên cứu sử dụng phần mềm SmartPLS trên các tạp chí khoa học quốc tế luôn được cập nhật mới nhất.

KINH NGHIỆM VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế liên quan đến sử dụng SmartPLS hỗ trợ quá trình nghiên cứu.

CẬP NHẬT PHẦN MỀM SMARTPLS MỚI NHẤT
Dịch vụ làm sạch và hỗ trợ xử lý dữ liệu phần mềm SMARTPLS

Phần mềm SmartPLS ngày càng được cải tiến, bổ sung nhiều tính năng mới cho nghiên cứu mô hình PLS-SEM ngày càng được hoàn thiện cũng như thay thế CB-SEM.

QUY TRÌNH PLS-SEM BẬC THẤP
BƯỚC 1

Xác định mô hình cấu trúc
(Structural Model)

BƯỚC 2

Xác định các mô hình đo lường
(Measurement Model)

BƯỚC 3

Thu thập và kiểm tra dữ liệu

BƯỚC 4

Ước lượng mô hình đường dẫn PLS

BƯỚC 5

Đánh giá kết quả PLS-SEM của
mô hình đo lường kết quả
(Reflective Measurement Model)

BƯỚC 6

Đánh giá kết quả PLS-SEM của
mô hình đo lường nguyên nhân
(Formative Measurement Model)

BƯỚC 7

Đánh giá kết quả PLS-SEM của
mô hình cấu trúc
(Structural Model)

BƯỚC 8

Phân tích PLS-SEM nâng cao

BƯỚC 9

Suy diễn kết quả và rút ra kết luận

QUY TRÌNH PLS-SEM BẬC CAO
BƯỚC 1: Xác định mô hình bậc cao


– Mô hình thành phần thứ bậc

(Hierarchical component models).

– Các mối quan hệ phi tuyến

(Nonlinear relationships).

Bước 2: Đánh giá mô hình nâng cao

– Phân tích bộ tứ khẳng định (CTA-PLS).

– Phân tích biểu đồ tầm quan trọng – hiệu suất (IPMA).

Bước 3: Mô hình không đồng nhất quan sát được

MODELING OBSERVED HETEROGENEITY

– Đánh giá bất biến đo lường (MICOM).

– Phân tích đa nhóm (Multigroup analysis).

Bước 4: Mô hình không đồng nhất không quan sát được

MODELING UNOBSERVED HETEROGENEITY

– PLS hỗn hợp hữu hạn (FIMIX-PLS).

– Phân đoạn định hướng dự báo (PLS-POS).

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SMARTPLS
GÓI CƠ BẢN
1tr-3tr
Xử lý một trong các vấn đề liên quan đến:
Mô hình cấu trúc
Mô hình đo lường
Biến trung gian
Biến điều tiết
Mô hình bậc cao
Bảo hành sửa lần 2
Bản 3.2.8 Win
Video hướng dẫn
Thời gian 3-5 ngày
ĐĂNG KÝ
GÓI VIP
5tr-10tr
Xử lý các tất cả vấn đề liên quan đến:
Mô hình cấu trúc
Mô hình đo lường
Biến trung gian
Biến điều tiết
Mô hình bậc cao
Bảo hành sửa lần 2
Bản 3.3.9 Win/Mac
Video hướng dẫn
Thời gian 1-2 ngày
ĐĂNG KÝ
MỘT SỐ CÂU HỎI

Nhóm SmartPLS cam kết bảo mật thông tin bài làm, thông tin cá nhân một cách tuyệt đối. Mọi thông tin của bạn team sẽ chỉ sử dụng cho việc trao đổi bài làm và gửi kết quả xử lý.

Giá dịch vụ SmartPLS của nhóm SmartPLS sẽ phụ thuộc vào các tính chất của mô hình nghiên cứu và dựa theo bảng giá SmartPLS niêm yết.
Mọi mức giá các gói được trình bày trên đây chỉ mang tính tương đối, sau khi trao đổi kỹ về nghiên cứu của khách hàng, nhóm SmartPLS sẽ gửi báo giá SmartPLS chi tiết đến quý khách hàng.

Thời gian xử lý dữ liệu và chạy SmartPLS tùy thuộc vào lựa chọn gói (Cơ bản, Pro, VIP,…), mong muốn và độ phức tạp của mô hình. Thông thường thời gian dịch vụ xử lý số liệu SmartPLS dao động từ 1 – 5 ngày.

Nếu chưa có số liệu nghiên cứu, nhóm SMARTPLS sẽ hỗ trợ bạn dữ liệu phù hợp với môi trường nghiên cứu.

Nhóm SmartPLS luôn hỗ trợ trả lời thắc mắc và chỉnh sửa dữ liệu theo ý kiến giảng viên đến khi bạn hoàn thành bài luận.

Một số gói khác
🌟GÓI DỊCH VỤ ➡️CÁC KIỂM ĐỊNH 🎁Tặng kèm
✅ SmartPLS1 ⭕ Multigroup ✔️SmartPLS 3.2.8
✅ SmartPLS2 ⭕ Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc ✔️SmartPLS 3.2.8
✅ SmartPLS3 ⭕ Thống kê mô tả, Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc ✔️SmartPLS 3.2.9
✅ SmartPLS4 ⭕ Thống kê mô tả, Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc, One way ANOVA/T-Test ✔️SmartPLS 3.2.9
✅ SmartPLS5 ⭕ Thống kê mô tả, Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc, Multigroup ✔️SmartPLS 3.2.9
✅ SmartPLS6 ⭕ Thống kê mô tả, Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc, One way ANOVA/T Test, Multigroup ✔️SmartPLS 3.2.9
✅ SmartPLS7 ⭕ Thống kê mô tả, Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc, Multigroup, Mô hình thành phần thứ bậc ✔️SmartPLS 3.2.9
✅ SmartPLS8 ⭕ Thống kê mô tả, Mô hình đo lường, Mô hình cấu trúc, One way ANOVA/T Test, Multigroup, Mô hình thành phần thứ bậc, Mô hình không đồng nhất ✔️SmartPLS 3.2.9

 

6 những suy nghĩ trên “【1】Dịch Vụ làm sạch, Xử lý dữ liệu, số liệu SMARTPLS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *