Tài khoản bản quyền Scopus.com

(1 đánh giá của khách hàng)

499

Tác giả
Scopus
Năm xuất bản
2023
Danh mục
Tài khoản
Phiên bản
Bản Quyền

Tài khoản bản quyền ✅Scopus.com giúp truy cập cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier, được chia thành các tạp chí ⭕Q1,⭕Q2,⭕Q3 và⭕Q4.

Mua sản phẩm này