fbpx

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường làm việc đến sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và kết quả công việc của nhân viên

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Tác giả
T.K.Phong
Năm xuất bản
2021
Danh mục
Tạp chí
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường làm việc đến sử dụng phương tiện truyền thông xã hộikết quả công việc của nhân viên đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Mua sản phẩm này