fbpx

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người dân tại thành phố Cần Thơ: Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Tác giả
B.N.Vương
Năm xuất bản
2021
Danh mục
Tạp chí
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Bài báo nghiên cứu về ý định sử dụng ví điện tử Momo, ZaloPay, AirPay, ViettelPay tại thành phố Cần Thơ với các yếu tố ảnh hưởng gồm: nhận thức uy tín, điều kiện thuận lợi, hiệu quả kỳ vọng và ảnh hưởng xã hội.

Mua sản phẩm này