Lý thuyết

Giới thiệu về phần mềm SmartPLS trong kiểm định mô hình đo lường SEM

Phần mềm SmartPLS gây được sự quan tâm bởi sự gọn nhẹ và trực quan ...

1 Comment

Kích thước mẫu tối thiểu khi áp dụng phần mềm SmartPLS

Kích thước mẫu tối thiểu khi ứng dụng PLS-SEM (phần mềm SmartPLS) như: độ nhạy ...

7 Comments