Thúc đẩy thái độ chấp nhận của người dùng đà nẵng đối với dịch vụ y tế di động (Mhealth)

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Tác giả
N.T.T.Trang
Năm xuất bản
2022
Danh mục
Tạp chí
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Mô hình PLS-SEM, nghiên cứu xem xét các yếu tố ⭕thái độ cảm xúc, ⭕tính hữu ích cảm nhận, ⭕chuẩn chủ quan ảnh hưởng đến ⭕Thái độ chấp nhận của người dùng đối với mHealth.

Mua sản phẩm này