【Giáo trình SmartPLS】Giáo trình phân tích dữ liệu: Áp dụng mô hình PLS-SEM 【Nâng cao】

(1 đánh giá của khách hàng)

260.000

Tác giả
Thanh.V.H
Năm xuất bản
2023
Danh mục
Giáo trình
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Giáo trình phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm SmartPLS với các nội dung liên quan đến phần nâng cao như Mediation, Moderated mediation, Multigroup Analysis, Higher – oder models, MICOM, Permutation, PLS Algorithm, Bootstrapping.

Mua sản phẩm này