Downloading IBM SPSS Amos 29 – Bản quyền mãi mãi

(1 đánh giá của khách hàng)

150

Tác giả
IBM
Năm xuất bản
2024
Danh mục
Định lượng
Phiên bản
29

IBM® SPSS® AMOS™ 29 (Analysis of Moment Structures) xây dựng mô hình cấu trúc SEM kiểm định mối quan hệ giữa các biến quan sát được và biến tiềm ẩn.

Mua sản phẩm này