Ứng Dụng Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính PLS-SEM Vào Nghiên Cứu Kinh Tế Lý Thuyết Và Thực Tiễn

(1 đánh giá của khách hàng)

469.000

Tác giả
Ho.Đ.P
Năm xuất bản
2023
Danh mục
Sách SmartPLS
Phiên bản
SmartPLS 3.x
Ứng Dụng Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tín PLS-SEM Vào Nghiên Cứu Kinh Tế Lý Thuyết Và Thực Tiễn – Giúp cho những nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp phân tích hàm cấu trúc trong lĩnh vực kinh tế.
Mua sản phẩm này