fbpx

Những vấn đề cơ bản về PLS-SEM: Lý thuyết và thực hành

(2 đánh giá của khách hàng)

150.000

Tác giả
N.Q.Anh
Năm xuất bản
2021
Danh mục
Sách SmartPLS
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Cuốn sách Những vấn đề cơ bản về PLS-SEM: Lý thuyết và thực hành gồm 7 chương: (1) Giới thiệu mô hình, (2) Biến nguyên nhân-biến kết quả, (3) Mô hình đo lường kết quả, (4) Mô hình đo lường nguyên nhân, (5) Mô hình cấu trúc, (6) Mô hình bậc cao, (7) Biến trung gian và biến điều tiết.

Mua sản phẩm này