fbpx

Những vấn đề nâng cao trong mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần

(2 đánh giá của khách hàng)

150.000

Tác giả
N.Q.Anh
Năm xuất bản
2019
Danh mục
Sách SmartPLS
Phiên bản
SmartPLS 3.x

Những vấn đề nâng cao trong mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần được biên dịch từ Hair và cộng sự (2017) gồm 5 chương: (1) Tổng quan về PLS-SEM, (2) Mô hình nâng cao, (3) Đánh giá mô hình nâng cao, (4) Mô hình hóa tính không đồng nhất quan sát được, (5) Mô hình hóa tính không đồng nhất không quan sát được.

Mua sản phẩm này