Phần mềm phân tích dữ liệu định tính NVivo 14 #1️⃣

(1 đánh giá của khách hàng)

15

Tác giả
NVivo
Năm xuất bản
2024
Danh mục
Định tính
Phiên bản
14-Plus

Phần mềm phân tích dữ liệu định tính NVivo 14 thời hạn mãi mãi #1️⃣ tìm kiếm, kết nối các loại dữ liệu cấu trúc (văn bản, dữ liệu) và phi cấu trúc (video, âm thanh, hình ảnh).

Mua sản phẩm này