Phần mềm phân tích dữ liệu định tính NVivo 10 #1️⃣

(1 đánh giá của khách hàng)

15

Tác giả
NVivo
Năm xuất bản
2013
Danh mục
Định tính
Phiên bản
10-Plus

Phần mềm phân tích dữ liệu định tính NVivo 10 thời hạn mãi mãi #1️⃣ tổ chức, lưu trữ và phân tích dữ liệu giúp bạn khám phá những hiểu biết sâu sắc hơn về nghiên cứu.

Mua sản phẩm này