Phần mềm phân tích dữ liệu định tính NVivo 12 #1️⃣

(1 đánh giá của khách hàng)

1

Tác giả
NVivo
Năm xuất bản
2020
Danh mục
Định tính
Phiên bản
12-Plus

Phần mềm phân tích dữ liệu định tính NVivo 12 thời hạn mãi mãi #1️⃣ tổ chức, lưu trữ và phân tích dữ liệu giúp bạn khám phá những hiểu biết sâu sắc hơn về nghiên cứu.

Mua sản phẩm này