Turnitin Instructor Account-Plagiarism AI/ChatGPT Check

(1 đánh giá của khách hàng)

1

Tác giả
Turnitin
Năm xuất bản
2023
Danh mục
Tài khoản
Phiên bản
Instructor

Tài khoản Turnitin Instructor: nâng cấp trên email của bạn, chức năng tạo Class, không giới hạn check đạo văn, kiểm tra thêm về AI và ChatGPT trong đạo văn.

Mua sản phẩm này