Tải phần mềm IBM SPSS Amos 28 – Bản quyền mãi mãi

(1 đánh giá của khách hàng)

1

Tác giả
IBM
Năm xuất bản
2022
Danh mục
Định lượng
Phiên bản
28

IBM® SPSS® AMOS™ 28 (Analysis of Moment Structures) xây dựng mô hình cấu trúc SEM kiểm định mối quan hệ giữa các biến quan sát được và biến tiềm ẩn.

Mua sản phẩm này