Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Professional

(1 đánh giá của khách hàng)

150

Tác giả
Meta-analysis
Năm xuất bản
2024
Danh mục
Định lượng
Phiên bản
Professional

Comprehensive Meta-Analysis (CMA) ✅Professional giúp nhà nghiên cứu ⚡dễ dàng phân tích tổng hợp hay phân tích gộp với nhiều tính năng, đồ họa phức tạp. Phân tích tổng hợp hay phân tích gộp (meta-analysis) là một phương pháp của tổng quan hệ thống (systematic review). Meta-analysis là sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều nhiều nghiên cứu có cùng một câu hỏi nghiên cứu và các số đo nhằm dự đoán gần nhất với giá trị thực của số đo.

Mua sản phẩm này